JPK Baner graficzny

Sprawdź, jakim jesteś przedsiębiorcą i od kiedy obejmują Cię przepisy o JPK >>>>

 

AKTUALNOŚCI

 

MF o unikaniu nierzetelnych transakcji w VAT

27.06.2017| Joanna Marczuk

Dziś na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano komunikat – w chwili obecnej usunięty ze strony – o unikaniu nierzetelnych transakcji w VAT. Minister przypomniał w nim o konieczności sprawdzania potencjalnych kontrahentów i dał ogólne wskazówki, co do sposobów ich skutecznej ...Czytaj więcej »

Organy podatkowe będą śledzić konta przedsiębiorców

24.05.2017| Magdalena Skop

Zgodnie z planami Ministerstwa Finansów i Rozwoju, wkrótce prawie wszyscy przedsiębiorcy będą musieli na bieżąco ujawniać Szefowi KAS wyciągi z ich rachunków prowadzonych przez banki i SKOK-i. Nowelizacja ma przyczynić się do ograniczenia oszustw i nadużyć w zakresie CIT i… ...Czytaj więcej »

Korekty JPK_VAT tylko w nowej strukturze

16.02.2017| Tomasz Groszyk

Ministerstwo Finansów opublikowało wczoraj komunikat istotny dla podatników zobowiązanych do skorygowania JPK za okresy rozliczeniowe od lipca do grudnia 2016 r. O problemie informowaliśmy Państwa w ubiegłym tygodniu. Pliki za drugie półrocze 2016 r. były pierwotnie przygotowane zgodnie ze ...Czytaj więcej »

 
 

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY

Nowe obowiązki już od 1 lipca 2016 r.

W przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej (…), wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą (art. 193a § 1 Ordynacji Podatkowej).

 • Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest formułą przekazywania danych organom podatkowym, w ściśle zdefiniowanym formacie elektronicznym,
 • Koncepcja Jednolitego Pliku Kontrolnego oparta jest na zaleceniach OECD dla Standard Audit File – Tax 2.0,
 • Do tej pory Jednolity Plik Kontrolny został wdrożony w Austrii, Francji, Luksemburgu, Portugalii i Czechach.
 • Zwiększenie efektywności administracji podatkowej i zmniejszenie kosztów poboru podatku,
 • Automatyzacja procesu kontroli,
 • Stworzenie platformy do współpracy różnych instytucji rządowych w zakresie kontroli,
 • Zmniejszenie kosztu realizacji obowiązków administracyjnych.

Księgi podatkowe

Przez księgi podatkowe rozumie się: księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencje i rejestry, do których prowadzenia do celów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zobowiązani są podatnicy.

KOGO DOTYCZĄ NOWE OBOWIĄZKI?

W zależności od statusu przedsiębiorcy, istnieje różny termin wejścia w życie obowiązków dotyczących JPK w zakresie: przesyłania bez wezwania organu podatkowego ewidencji VAT (w strukturze logicznej zgodnej z VAT JPK*) oraz dostarczania na żądanie organu podatkowego danych z pozostałych struktur JPK**.

*Struktura JPK dotycząca ewidencji zakupu i sprzedaży VAT powinna być przesyłana za okresy miesięczne.
**Obowiązek dostarczania JPK związany jest z kontrolą podatkową i w przypadku dużych przedsiębiorców dotyczy danych finansowych obejmujących zdarzenia gospodarcze po 1 lipca 2016 r. Należy zwrócić uwagę, że kwestia ta nie wynika bezpośrednio z przepisów i budzi istotne wątpliwości. Inna interpretacja mogłaby jednak oznaczać działanie prawa wstecz i wymagałaby istotnego nakładu pracy.

** Należy zwrócić uwagę, że kwestia ta nie wynika bezpośrednio z przepisów i budzi istotne wątpliwości. Inna interpretacja mogłaby oznaczać działanie prawa wstecz
i wymagałaby istotnego nakładu pracy.
* Zgodnie z propozycją ustawodawcy, struktury logiczne dotyczące podatku od towarów i usług mają być przesyłane bez wezwania do 25 dnia kolejnego miesiąca wraz z deklaracją podatkową.

Weryfikator JPK

Sprawdź, czy jesteś dużym, średnim, małym czy mikroprzedsiębiorcą i dowiedz się,
od kiedy obejmują Cię przepisy o JPK.

1. Spółka w przedostatnim roku obrotowym średniorocznie zatrudniała:




2. Spółka w ostatnim roku obrotowym średniorocznie zatrudniała:




3. Spółka osiągnęła w przedostatnim roku obrotowym roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych (równowartość w złotych):




4. Spółka osiągnęła w ostatnim roku obrotowym roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych (równowartość w złotych):




5. Suma aktywów Spółki z bilansu sporządzonego na koniec przedostatniego roku obrotowego wynosiła (równowartość w złotych):




6. Suma aktywów Spółki z bilansu sporządzonego na koniec ostatniego roku obrotowego wynosiła (równowartość w złotych):




JAKI JEST ZAKRES DANYCH WYMAGANY PRZEZ MF ?

Struktury logiczne

ico1

Struktura 1 – Księgi rachunkowe

Sprawdź Jednolity Plik Kontrolny dla ksiąg rachunkowych – pobierz plik
ico1

Struktura 2 – Wyciąg bankowy

Sprawdź Jednolity Plik Kontrolny dla wyciągu bankowego – pobierz plik
ico1

Struktura 3 – Magazyn

Sprawdź Jednolity Plik Kontrolny dla obrotu magazynowego – pobierz plik
ico1

Struktura 4 – Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT

Sprawdź Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT obowiązujący do 31 grudnia 2016– pobierz plik
Sprawdź Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT obowiązujący od 1 stycznia 2017- pobierz plik
ico1

Struktura 5 – Faktury VAT

Sprawdź Jednolity Plik Kontrolny dla faktur VAT – pobierz plik
ico1

Struktura 6 – Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Sprawdź Jednolity Plik Kontrolny dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów – pobierz plik
ico1

Struktura 7 – Ewidencja przychodów

Sprawdź Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji przychodów – pobierz plik

Sprawdź, kto jest dużym, średnim i małym przedsiębiorcą

WEBINARIUM

„JPK i inne aktualne trendy w kontrolach podatkowych” – webinarium poprowadzone przez Michała Borowskiego, Partnera w Crido Taxand oraz Annę Pęczyk – Tofel, Managera w Crido Taxand | 14 czerwca 2016

Podczas webinarium omówione zostały najnowsze przepisy dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) oraz inne aktualne trendy w kontrolach podatkowych. Eksperci z Zespołu Doradztwa Podatkowego Crido Taxand odpowiedzieli m.in. na pytania:

 • Jednolity Plik Kontrolny – co kryje się za tym pojęciem i jakie podmioty będą objęte nowym obowiązkiem od 1 lipca 2016 r.?
 • Jaki zakres danych będzie podlegać raportowaniu w ramach JPK?
 • Pre-kontrole – czy można sprawdzić, jak w praktyce będzie wyglądać weryfikacja danych elektronicznych przez fiskusa?
 • Jakie są konsekwencje braku przekazania JPK na żądanie organu podatkowego dla podatnika i dla jego władz?
 • Pozostałe trendy w kontrolach podatkowych.
 
Wideo

Jakie są konsekwencje braku JPK?

KARA PORZĄDKOWA
DO 2800 ZŁ

Kara za bezzasadną odmowę przedstawienia ksiąg podatkowych lub dowodów księgowych w formacie JPK (art. 262 Ordynacji podatkowej).

KARA GRZYWNY JAK ZA PRZESTĘPSTWO SKARBOWE

Możliwość uznania przez organy podatkowe bezzasadnej odmowy przedstawienia ksiąg podatkowych lub dowodów księgowych w formacie

Rozwiń / zwiń »

UCIĄŻLIWOŚĆ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Z wyjaśnień MF wynika, że w niebudzących wątpliwości przypadkach udostępnienie dokumentów w formie JPK pozwoli odstąpić od kontroli podatkowej.

Rozwiń / zwiń »

JAK MOŻEMY POMÓC ?


PROJEKT 1
Wdrożenie aplikacji informatycznej pozwalającej na stworzenie JPK zgodnie ze strukturą logiczną i zakresem danych wymaganych przez przepisy Ordynacji podatkowej.

 


PROJEKT 2
Przeprowadzenie symulacji kontroli podatkowej (pre-Kontroli) na bazie JPK w oparciu o dedykowane rozwiązanie informatyczne.

 

Jesteś JST ?

Mamy rozwiązanie również dla Ciebie. Sprawdź nasze rozwiązanie, z którego korzysta już ponad 1000 użytkowników w JST.

O ZESPOLE

Crido Taxand jest pierwszą na polskim rynku firmą konsultingową, która nie łączy usług doradczych i audytorskich, działającą w międzynarodowej sieci. 10 lat temu powstała polska spółka doradcza, która dołączyła do tworzącej się międzynarodowej sieci Taxand – liczącej po dekadzie 2000 doradców podatkowych i 500 partnerów w 46 krajach. Dziś Crido Taxand to ponad 150-osobowy zespół w Polsce doradzający klientom w obszarze podatków, pozyskiwania finansowania (dotacje UE), prawa (Crido Legal) i strategii biznesowych (Crido Business Consulting). Zarówno firma, jak i jej eksperci zajmują najwyższe pozycje w rankingach podatkowych, organizowanych m.in. przez „Dziennik Gazetę Prawną” oraz dziennik „Rzeczpospolita”.


Dział Doradztwa Podatkowego Crido Taxand to blisko 60-osobowy zespół doradców podatkowych, który posiada doświadczenie m.in. w prowadzeniu projektów z zakresu wdrażania specjalistycznego oprogramowania informatycznego do skonsolidowanych rozliczeń podatkowych. Eksperci Crido Taxand współpracowali m.in. z m.st. Warszawą w przygotowywaniu oprogramowania umożliwiającego prowadzenie skonsolidowanych rozliczeń VAT miasta oraz około tysiąca jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i dzielnic). Tego typu projekty realizujemy również dla miasta Łodzi i Katowic.

KONTAKT

Roman Namysłowski

Roman Namysłowski

Partner w Crido Taxand

Masz pytanie? Wyślij maila

pan_fotografia

Robert Łuszczyna

Project Manager w Crido Taxand

Masz pytanie? Wyślij maila