Crido Taxand wraz z firmą IT wesprze Państwa we wdrożeniu aplikacji informatycznej pozwalającej na stworzenie JPK zgodnie ze strukturą logiczną i zakresem danych wymaganych przez przepisy Ordynacji podatkowej. W ramach projektu 1 nasze prace obejmą:

KROK 1

KROK 1

Identyfikację systemów IT i źródeł danych niezbędnych do stworzenia JPK.
Audyt systemu pod kątem zawartości danych z perspektywy poszczególnych struktur logicznych w celu ustalenia gotowości tego systemu oraz narzędzi do wygenerowania danych potrzebnych do stworzenia JPK.

KROK 2

KROK 2

Mapowanie pól z JPK z danymi z systemów IT. Przyporządkowanie danych gromadzonych lub możliwych do gromadzenia do określonych systemów IT oraz zdefiniowanie brakujących elementów dla potrzeb JPK.

KROK 3

KROK 3

Upgrade systemu IT obejmujący raport JPK oraz zidentyfikowanych różnic w danych dla potrzeb struktur logicznych JPK.

KROK 4

KROK 4

Wdrożenie aplikacji informatycznej scalającej dane z systemu finansowo-księgowego oraz stosowanych narzędzi informatycznych do JPK, zgodnych z wymogami Ordynacji podatkowej.

KROK 5

KROK 5

Testowanie danych pod kątem kompletności oraz poprawności merytorycznej.

Główne zagrożenia >>>