Crido Taxand wraz z firmą IT wesprze Państwa w przeprowadzeniu symulacji kontroli podatkowej (pre-Kontroli) na bazie JPK w oparciu o dedykowane rozwiązanie informatyczne. W ramach projektu 2 nasze prace obejmą:

KROK 1

KROK 1

Wybór testów spośród możliwych do zastosowania do osiągnięcia ustalonych celów symulacji kontroli (np. zapewnienia zgodności z przepisami podatkowymi, identyfikacji zdarzeń prowadzących do ryzyka nadużyć).

KROK 2

KROK 2

Przeprowadzenie serii testów na wygenerowanym JPK w celu zidentyfikowania błędów w dostarczonych danych będących w istocie symulacją przyszłej kontroli podatkowej.

KROK 3

KROK 3

W zależności od uzgodnień, prace mogą również objąć dalszą weryfikację zidentyfikowanych nieprawidłowości.